Προβολή και επικοινωνία

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα δυναμικό κομάτι
των δραστηριοτήτων μας αποτελεί η κατασκευή
εκθεσιακών περιπτέρων.
Συνεργαζόμενοι με διαφημιστικές εταιρείες
και εξειδικευμένα γραφεία σχεδιασμού, αναλαμβάνουμε
την κατασκευή και την τοποθέτηση εκθεσιακών περιπτέρων
δημιουργώντας εντυπωσιακές κατασκευές για τις ανάγκες
προβολής των προιόντων και των υπηρεσιών των πελατών μας.